Požadavky na úspěšné absolvování předmětu biologie a hygiena pro 1. ročník:

Datum přidání: 15.2.2010 16:13:12

1. Vyučujícím stanovený počet testů pro každé pololetí

2. Zhotovení herbáře s deseti položkami dle zadání vyučujícího

Pomůcku při identifikaci rostlin pro herbář v odkazu: http://mirda2.atlasweb.cz/byliny.htm