Požadavky na úspěšné absolvování předmětu biologie a hygiena pro 4. ročník:

Datum přidání: 6.9.2011 7:11:03

1. Vyučujícím stanovený počet testů pro každé pololetí

2. Zhotovení rodokmenu dle pokynů vyučujícího ve stanoveném termínu